گالری

گالری

جشن غدیر و افتتاح ساختمان جشن غدیر و افتتاح ساختمان (۵ عکس)
مراسم پر فیض زیارت عاشورا با حضور مدیر عامل و تمامی کارکنان شرکت مراسم پر فیض زیارت عاشورا با حضور مدیر عامل و تمامی کارکنان شرکت (۸ عکس)
حضور جناب آقای دکتر رحیم لو مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری پارس گستر خبره در هیات رییسه مجمع عمومی فوق العاده سگال حضور جناب آقای دکتر رحیم لو مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری پارس گستر خبره در هیات رییسه مجمع عمومی فوق العاده سگال (۸ عکس)
کارگاه آموزشی سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادار کارگاه آموزشی سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادار (۱۸ عکس)
بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات (۳۲ عکس)
همایش ملی کیفیت و بهره وری همایش ملی کیفیت و بهره وری (۷ عکس)
بازدید دکتر ابراهیمی مدیرعامل محترم بانک انصار بازدید دکتر ابراهیمی مدیرعامل محترم بانک انصار (۱۸ عکس)
اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال (۱۶ عکس)
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (۱۶ عکس)