کارگزاری انصار در یک نگاه

شركت  پارس گستر خبره در تاريخ 1384/05/24 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره24467 در تاريخ 1384/06/22 نزد اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مشهد به ثبت رسیده است . مضافاً با انجام تشریفات لازم و طی مراحل قانوني موفق به اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار به شماره 77396/110 گرديده است .

موضوع فعاليت شركت عبارت است از :

 

الف ) خدمات کارگزاری ، کارگزار/ معامله گری و بازار گردانی شامل:

 

معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود.
معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها
بازارسازی و بازار گردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده

 

ب) خدمات مالی و مشاوره ای شامل :

 

مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه
بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
سبد گردانی اوراق بهادار

 مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کالاها

 

 مشاوره در زمینه های زیر :

قیمت گذاری اوراق بهادار
روش فروش و عرضه اوراق بهادار
طراحی اوراق بهادار
خرید، فروش و نگهداری اوراق بهادار
سرمایه گذاری
مدیریت ریسک
ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت¬ها
طراحی و تشکیل نهادهای مالی

 

سرمایه شرکت :

 

به استناد ماده 7 اساسنامه شرکت ، سرمایه قانونی و ثبت شده شرکت در ابتدا مبلغ 20،000،000،000 ريال منقسم به20.000.000 سهم عادی یک هزار ریالی با نام بوده است که تماماً پرداخت شده است . مضافاً به استناد مصوبات مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 1392/03/12 و مندرجات روزنامه رسمی مورخ 1392/07/12 سرمایه شرکت به مبلغ 51،800،000،000 ريال منقسم به 51.800.000 سهم یک هزار ریالی با نام افزایش یافته است و همچنین مقرر گردید ظرف مدت دو سال مبلغ سرمایه شرکت به 60.000.000.000 ریال منقسم به 60.000.000 سهم یک هزار ریالی افزایش یابد.


سهامداران :

 عضو هیات مدیره

میزان سهام

بانک انصار

51,799,996

دانایان پارس

1

لیزینگ انصار

1

صرافی انصار

1

شرکت حفیظ سامانه

1

 


ترکیب اعضاء هيأت مديره و مشخصات مدیر عامل :

نام  و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمود افضلی

رییس  هیأت مدیره

آقای دکتر عبدالله رحیم لوی بنیس

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

آقای محمدحسین برخورداری

عضو هیأت مدیره

 


 این شرکت در شهر ها و استانهای زیر دارای نمایندگی می باشد. گستره شعب و فعالیت شرکت به شرح زیر میباشد.

 

نوع تالار

تهران

مشهد

کرج

رشت

زنجان

شیراز

اصفهان

تبریز

ولیعصر

اراک

اتاق معاملات

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تالار اختصاصی

4

2

1

1

2

1

1

-

-

-

شعبه در تالار شرکت بورس

1

-

1

-

-

-

1

1

1

-

دفاتر معاملاتی

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1