سبد گردانی(Portfolio Management)

 

شرکت کارگزاری انصار در تاریخ 1389/03/22  مجوز سبدگردانی را از سازمان بورس اخذ نموده است.

در سبدگرداني اختصاصي، قراردادي بين مشتري به عنوان سرمايه گذار (حقيقي يا حقوقي) و شركت كارگزاري انصار به عنوان سبدگردان، با در نظر گرفتن استانداردهاي مورد نظر سازمان بورس منعقد و سپس براي تأييد به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال مي گردد. در اين قرارداد كليه دارايي هاي مورد نظر سرمايه گذار اعم از اوراق بهادار يا وجه نقد به عنوان سبد اختصاصي سرمايه گذار، در اختيار سبدگردان قرار مي گيرد. در اين قرارداد سرمايه گذار محدوديت هاي موردنظر خود را به سبدگردان اطلاع مي دهد و يك شركت حسابرسي معتمد سازمان بورس نقش امين سبدگردان را بعهده مي گيرد.

 

مزاياي سبد گردانی اختصاصي:


طراحي مجموعه متنوعي از دارايي‌ها توسط گروه تخصصي و تحليلگران واحد مشاوره و سبدگرداني شركت كارگزاري پارس گستر خبره
متعادل نمودن ريسك و بازده سرمايه‌گذاري در ساختار سبد سهام
داد و ستد حرفه‌اي سهام با استفاده از تحليل تكنيكي، تحليل بازار و ارزيابي شرايط سرمايه‌گذاري
ارائه گزارشات متناوب (دوره‌اي و ماهانه) از عملكرد سبد سهام

 

در حال حاضر کارگزاری انصار، مجوز سبد اختصاصی بانک انصار را نیز اخذ نموده است تا با مدیریت دارایی¬های بانک انصار در بازار سرمایه گام مؤثری را در این زمینه بردارد.